Soutěž SVOČ v matematice a informatice - finále 21. - 23. května v Plzni

Kompletní výsledky soutěže


VÝSLEDKOVÁ LISTINA

(M1+M2) Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí, teorie diferenciálních a integrálních rovnic
1. místo Zdeněk Mihula (MFF UK, Praha)
2. místo Dalimil Peša (MFF UK, Praha)
3. místo Hana Turčinová (MFF UK, Praha)
Čestné uznání Jakub Cavro (MÚ SU, Opava)
(M3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
1. místo Tomáš Masák (MFF UK, Praha)
2. místo Daniela Novotná (MFF UK, Praha)
3. místo Vojtěch Bouř (MFF UK, Praha)
3. místo Andrea Malčická (PF UPJŠ, Košice)
(M4) Ekonometrie a finanční matematika
1. místo Tomáš Rusý (MFF UK, Praha)
2. místo Robert Navrátil (MFF UK, Praha)
3. místo Pavel Čáha (MFF UK, Praha)
Čestné uznání Jana Novotná (MFF UK, Praha)
(M5) Matematické struktury - algebra, topologie a geometrie
1. místo Dominik Lachman (MFF UK, Praha)
2. místo Hana Dlouhá (FJFI ČVUT, Praha)
3. místo Daniel Gromada (FJFI ČVUT, Praha)
3. místo Kateřina Zahradová (FJFI ČVUT, Praha)
Čestné uznání Peter Fratrič (SvF STU, Bratislava)
Čestné uznání Kamil Keprt (PřF OU, Ostrava)
(M6) Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika
1. místo Michael Skotnica (MFF UK, Praha)
2. místo Václav Blažej (FIT ČVUT, Praha)
2. místo Lucia Kekeňáková (PF UPJŠ, Košice)
2. místo Matěj Konečný, Stanislav Kučera,
Jana Novotná, Jakub Pekárek,
Štěpán Šimsa, Martin Töpfer (MFF UK, Praha)
2. místo Veronika Slívová (MFF UK, Praha)
(M7+M8) Aplikovaná matematika - numerická analýza, matematické modely dynamiky
1. místo David Šerý (MFF UK, Praha)
2. místo Michal Tóth (FMFI UK, Bratislava)
3. místo Michal Habera (MFF UK, Praha)
3. místo Patrik Mihala (FMFI UK, Bratislava)
Čestné uznání Pavel Eichler (FJFI ČVUT, Praha)
Čestné uznání Martin Krátky (FMFI UK, Bratislava)
Čestné uznání Jana Vacková (FJFI ČVUT, Praha)
(I1) Teoretická informatika
1. místo Filip Mišún (FMFI UK, Bratislava)
2. místo Šimon Sádovský (FMFI UK, Bratislava)
3. místo Magdaléna Tinková (FJFI ČVUT, Praha)
(I2) Umělá inteligence
1. místo Lukáš Marták (FIIT STU, Bratislava)
2. místo Michal Tušl (FAV ZČU, Plzeň)
2. místo Vladimír Macko (FMFI UK, Bratislava)
(I3) Počítačová grafika a počítačové vidění
1. místo Martin Stuchlík (FMFI UK, Bratislava)
2. místo Timotej Hornáček (SvF STU, Bratislava)
3. místo Marcel Makovník (FMFI UK, Bratislava)
(I4) Aplikovaná informatika a softwarové inženýrství
1. místo Marek Behún (MFF UK, Praha)
2. místo Jakub Mačina (FIIT STU, Bratislava)
3. místo Adrián Huňa (FIIT STU, Bratislava)
Čestné uznání Martin Trnik (FPV UMB, Banská Bystrica)

Fotografie z průběhu soutěže


Setkání porotců


Zahájení soutěže


Jednání v sekcích


Vyhlášení výsledků


Vítězové sekce (M1+M2) Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí, teorie diferenciálních a integrálních rovnic


Vítězové sekce (M3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika


Vítězové sekce (M4) Ekonometrie a finanční matematika


Vítězové sekce (M5) Matematické struktury - algebra, topologie a geometrie


Vítězové sekce (M6) Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika


Vítězové sekce (M7+M8) Aplikovaná matematika - numerická analýza, matematické modely dynamiky


Vítězové sekce (I1) Teoretická informatika


Vítězové sekce (I2) Umělá inteligence


Vítězové sekce (I3) Počítačová grafika a počítačové vidění


Vítězové sekce (I4) Aplikovaná informatika a softwarové inženýrství


Slavnostní večeře