Soutěž SVOČ v matematice a informatice - finále 21. - 23. května v Plzni

Místo soutěže


Závěrečné kolo SVOČ 2017 v matematice a informatice se koná 21. až 23. května 2017 na půdě Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Vlastní soutěž bude zahájena v pondělí 22. května v 8:30 v posluchárně US 217 budovy FAV. Prezentace v jednotlivých sekcích budou probíhat v učebnách a studovnách FAV a knihovny ZČU.
Rozpis konkrétních časů a místností je uveden v programu. Pro mimoplzeňské účastníky bude zajištěn odvoz od hotelu.

Adresa FAV: Technická 8, 306 14 Plzeň 3 (plánovat trasu).
Plánek areálu ZČU.

Ubytování


Pro mimoplzeňské soutěžící a porotce je zajištěno ubytování v hotelu Ibis, který se nachází cca 30 minut pěšky od areálu univerzity. Doprava mezi hotelem a budovou Fakulty aplikovaných věd je v den konání soutěže zajištěna autobusem.
Ubytování hradí pořadatel.

Adresa hotelu Ibis: Univerzitní 1209/65, 301 00 Plzeň 3 (plánovat trasu).
Cesta do hotelu Ibis z plzeňského hlavního vlakového nádraží, centrálního autobusového nádraží a z autobusové zastávky Divadlo Alfa.

Stravování


Stravování je zajištěno v hotelu Ibis a v menze ZČU. Soutěžní den je zakončen slavnostní večeří v sálu Secese Plzeňského Prazdroje, kam jsou zváni všichni soutěžící, porotci a organizátoři. Doprava je zajištěna autobusem. Rozpis konkrétních časů je uveden v programu.
Stravu hradí pořadatel.