Místo - Ubytování - Jídlo


Závěrečné kolo SVOČ 2017
proběhne na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni. Porotci i soutežící budou ubytováni v hotelu Ibis. Soutěž bude zakončena slavnostní večeří...

Program - Soutěžící - Poroty


Soutěžit se bude v osmi matematických a čtyřech informatických sekcích. V každé sekci soutěžící představí svoji práci a zodpoví případné dotazy. Tříčlenná porota na závěr určí vítěze...

Výsledky - Fotogalerie


Výsledky soutěže budou vyhlášeny
v podvečerních hodinách soutěžního dne. Nejlepší práce budou oceněny diplomy, finančními odměnami a drobnými věcnými cenami...
Kontakt:     
  Katedra matematiky, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Fotografie poskytlo město Plzeň © Libor Sváček, archív mcumedia.cz