Soutěž SVOČ 2017 v matematice a informatice


21. - 23. 5. 2017 - Plzeň, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Kontakt

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

web ve vývoji
© 2017 FAV/ZČU