Soutěž SVOČ v matematice a informatice - finále 21. - 23. května v Plzni

Program soutěže


SBORNÍK ABSTRAKTŮ

Všichni soutěžící se zaregistrují u organizátorů v neděli večer v hotelu Ibis nebo v pondělí ráno před posluchárnou US-217 v budově FAV ZČU.
Při registraci je třeba odevzdat vytištěnou práci s originálem posudku práce.

Neděle, 21. května

16:00 - 21:00 příjezd a registrace účastníků v hotelu Ibis
18:00 - 19:30 večeře v hotelu Ibis
19:00 - 21:00 setkání porotců v hotelu Ibis

Pondělí, 22. května

07:00 - 08:00 snídaně v hotelu Ibis
08:00 - 08:00 odjezd autobusu od hotelu Ibis na FAV
08:00 - 08:30 registrace před US-217
pokyny pro porotce v US-217
08:30 - 09:00 zahájení v US-217
09:00 - 15:00 jednání v sekcích
11:30 - 13:30 oběd v menze ZČU
14:30 - 14:30 odjezd autobusu od FAV→hotel Ibis (15:00)→pivovar→centrum Plzně
15:00 - 18:00 prohlídka pivovaru nebo centra Plzně, individuální program
18:00 - 20:00 vyhlášení výsledků a slavnostní večeře v sále Secese Plzeňského Prazdroje
20:00 - 22:00 večerní program

Úterý, 23. května

07:00 - 09:00 snídaně v hotelu Ibis
10:00 - 11:00 odhlášení z hotelu Ibis

Prezentace v sekcích


Soutěžící představí do 15 minut svoji práci, následuje 5 minut diskuse. K prezentaci své práce budou mít k dispozici počítač s dataprojektorem a tabuli. V případě potřeby mohou soutěžící použít vlastní notebook.

UC—224 - budova FAV (2.NP)

(M1+M2) Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí, teorie diferenciálních a integrálních rovnic
9:00 Jakub Cavro Conjugations and factors of dynamical systems
9:20 Zdeněk Mihula Optimality of function spaces for classical integral operators
9:40 Dalimil Peša Lorentz-Karamata spaces
10:00 Hana Turčinová Characterization of functions vanishing at the boudary
10:20 přestávka
11:30 oběd
UC—235 - budova FAV (2.NP)

(M3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
9:00 Vojtěch Bouř Post-selection Inference: Lasso
9:20 Andrea Malčická Testovanie strednej hodnoty za predpokladu rovnomernej korelačnej štruktúry
9:40 Tomáš Masák Iteratively Reweighted Least Squares Algorithm for Sparse Principal Component Analysis with Application to Voting Records
10:00 Daniela Novotná Generalizations of some asymptotic results for Gibbs particle processes using Stein's method
10:20 přestávka
10:50 Milan Pultar Modelling of segment process in the plane
11:10 Rafael Schwarzenegger Mathematical Models of Reliability in Technical Applications
11:30 oběd
UB—138 - studovna v knihovně (1.NP)

(M4) Ekonometrie a finanční matematika
9:00 Vojtěch Bednárik Loss reserving for individual claim-by-claim data
9:20 Katarína Cibulková Oceňovanie doživotných manželských dôchodkov
9:40 Pavel Čáha Některé problémy v rámci Solvency II
10:00 Robert Navrátil Maximum Volatility Portfolio
10:20 přestávka
10:50 Jana Novotná Dualita v intervalovém lineárním programování
11:10 Tomáš Rusý Interest Rate Modelling: Maximum Likelihood Estimation of One-Factor Short-Rate Models
11:30 oběd
UC—236 - budova FAV (2.NP)

(M5) Matematické struktury - algebra, topologie a geometrie
9:00 Hana Dlouhá Odhady na prodloužení period řetězových zlomků při Möbiově transformaci
9:20 Peter Fratrič Generovanie eliptických kriviek s predpísanými vlastnosťami nad konečnými poliami
9:40 Daniel Gromada Classification of realizations of low-dimensional Lie algebras
10:00 Kamil Keprt Crafty square roots
10:20 přestávka
10:50 Dominik Lachman Bruhat-Tits buildings
11:10 Kateřina Zahradová Relatively parallel frame for curves in any dimension
11:30 oběd
UC—237 - budova FAV (2.NP)

(M6) Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika
9:00 Václav Blažej On Online Ramsey Number of Trees, Cycles, and Stars
9:20 Lucia Kekeňáková Zovšeobecnenie cyklického zafarbenia rovinných grafov
9:40 Matěj Konečný, Stanislav Kučera,
Jana Novotná, Jakub Pekárek,
Štěpán Šimsa, Martin Töpfer
Minimal Sum Labeling of Graphs
10:00 Michael Skotnica Maximal point sets on discrete torus with no three colinear points
10:20 přestávka
10:50 Veronika Slívová Perfect matching covers and treelike snarks
11:30 oběd
UC—210 - budova FAV (2.NP)

(M7+M8) Aplikovaná matematika - numerická analýza, matematické modely dynamiky
9:00 Štěpán Bednařík Implementace metody sečen pro nehladkou optimalizaci
9:20 Pavel Eichler Matematické modelování interakce tekutiny s pevnými a elastickými překážkami pomocí metody Lattice -- Boltzmann
9:40 Michal Habera Discontinuous solution of the Laplace equation in a mixed finite element method and level-set setting
10:00 Juraj Hudák Interpolačné splajnové krivky a vyhladzovanie dát
10:20 přestávka
10:50 Martin Krátky Dynamika deformovateľných pórovitých materiálov
11:10 Matěj Lébl Aplikace výpočetních metod v třídění skleněných kamenů
11:30 Patrik Mihala Škálovanie kapilárnych síl a hydraulickej permeability pri infiltrácii vody v poréznom prostredí
11:50 David Šerý Numerické řešení rovnic mělké vody
12:10 oběd
13:20 Michal Tóth Numerické modelovanie výmeny tepla pri prúdení vody v pórovitom prostredí
13:40 Jana Vacková Poruchová teorie statistické rigidity částicových systémů
UB—136 - studovna v knihovně (1.NP)

(I1) Teoretická informatika
9:00 Filip Mišún Alternating Weighted Automata over Commutative Semirings
9:20 Filip Pokrývka FO Properties of Geometric Graphs
9:40 Šimon Sádovský Prídavná informácia a zložitosť nedeterministických konečných automatov
10:00 Patrícia Šišková Rearranging Two-Dimensional Arrays by Prefix Reversals
10:20 přestávka
10:50 Magdaléna Tinková Numerační systémy s reálnými kubickými bázemi
11:30 oběd
UB—137 - studovna v knihovně (1.NP)

(I2) Umělá inteligence
9:00 Jana Hiľovská Syntaktická analýza slovenskej vety pomocou Tvaroslovníka
9:20 Tomáš Chovaňák Web Users’ Behavioral Patterns Recognition in Online Time for Personalized Recommendation
9:40 Anton Kováč Graphical Granger Causality for Detection Temporal Anomalies in EEG Data
10:00 Vladimír Macko Dolovanie súvisiacich patentov k vedeckým článkom
10:20 přestávka
10:50 Lukáš Marták Modelling Music Structure using Artificial Neural Networks
11:10 Michal Tušl Explicitní sémantická analýza
11:30 oběd
UB—228 - studovna v knihovně (2.NP)

(I3) Počítačová grafika a počítačové vidění
9:00 Timotej Hornáček 4D segmentácia nelineárnou difúziou a jej aplikácia v trekingu buniek
9:20 Lukáš Hudec Automatic segmentation and semantic indoor scenes description using RGB-D data
9:40 Marcel Koč Použitie aktívnych kontúr na segmentáciu trasologických objektov
10:00 Marcel Makovník Point cloud simplification
10:20 přestávka
10:50 Šimon Sedláček Program pro tvorbu normálových map z jedné fotografie
11:10 Martin Stuchlík Extraction of Displacements between Mesh and Basemesh
11:30 Marek Šuppa, Ondrej Jariabka,
Ondrej Rudolf
Single Camera Path Detection for Outdoor Navigation
11:50 Marek Šuppa, Roman Števaňák,
Adrián Matejov, Ondrej Jariabka
PKSpace: An OpenSource Solution For Parking Space Occupancy Detection
12:10 oběd
UB—229 - studovna v knihovně (2.NP)

(I4) Aplikovaná informatika a softwarové inženýrství
9:00 Marek Behún Post-quantum alternative to secure sockets
9:20 Jozef Džama NoSQL databázy a podpora offline režimu
9:40 Jaroslav Erdelyi Estimation of Power-Management Effect on Dynamic Power Consumption
10:00 Adrián Huňa Automatic Answering of Students' Questions by Using an Archive of Questions
10:20 přestávka
10:50 Jakub Mačina Recommendation of New Questions in Online Student Communities
11:10 Martin Trnik Analýza činiteľov ovplyvňujúcich spotrebu elektrickej energie klastra pre vysokovýkonné výpočty
11:30 oběd

Poroty v sekcích


(M1+M2) Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí, teorie diferenciálních a integrálních rovnic

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (FAV ZČU, Plzeň)
prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (FSI VUT, Brno)
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (MFF UK, Praha)
(M3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika

Dr. Jan M. Swart (ÚTIA AV ČR, Praha)
doc. Ing. František Vávra, CSc. (FAV ZČU, Plzeň)
doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc. (PF UPJŠ, Košice)
(M4) Ekonometrie a finanční matematika

doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (MFF UK, Praha)
Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
(M5) Matematické struktury - algebra, topologie a geometrie

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (FSI VUT, Brno)
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. (FAV ZČU, Plzeň)
Mgr. Mária Ždímalová, PhD. (SvF STU, Bratislava)
(M6) Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika

doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc. (PF UPJŠ, Košice)
prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc. (FAV ZČU, Plzeň)
RNDr. Martin Pergel, Ph.D. (MFF UK, Praha)
(M7+M8) Aplikovaná matematika - numerická analýza, matematické modely dynamiky

doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (FMFI UK, Bratislava)
doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D. (PřF OU, Ostrava)
(I1) Teoretická informatika

doc. Ing. Roman Čada, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
RNDr. Jiří Fink, Ph.D. (MFF UK, Praha)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (FMFI UK, Bratislava)
(I2) Umělá inteligence

doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (FSI VUT, Brno)
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. (FMFI UK, Bratislava)
(I3) Počítačová grafika a počítačové vidění

prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (FAV ZČU, Plzeň)
Ing. Róbert Špir, PhD. (SvF STU, Bratislava)
doc. Ing. Libor Váša, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
(I4) Aplikovaná informatika a softwarové inženýrství

doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (MFF UK, Praha)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (FI MU, Brno)